Richtlijnen individuele fietser

 • Je moet altijd op het fietspad rijden, zo niet riskeer je een boete van 55 euro. (onmiddellijke inning) en 65 euro (minnelijke schikking).
 • Een fietspad wordt aangeduid met de borden:
 • Je mag met zoveel naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat.
 • Je mag andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Je mag inhalen via de rijbaan als inhalen op het fietspad onmogelijk is.

Wat als er geen fietspad is?

 • Dan mag je parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts van je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de weggebruikers die er zich bevinden (bebouwde kom). 


 • Dan mag je trottoir & verhoogde berm gebruiken (met hetzelfde voorbehoud) maar buiten de bebouwde kom.

Mag je naast elkaar rijden als er geen fietspad is?

 • Je mag dan maximum met 2 naast elkaar op de rijbaan – zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Met 2 naast elkaar rijden is verboden als kruisen met tegenliggers onmogelijk wordt – zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Met 2 naast elkaar rijden is verboden als een achterop komend voertuig nadert (buiten de bebouwde kom).
 • Met 2 naast elkaar rijden is verboden als er een aanhangwagen aan de fiets gekoppeld is.
 • Met 2 naast elkaar rijden is verboden op een voorbehouden strook (bv. busstrook).