Nieuwe paaltjes op een jaagpad: ze zijn te voorzien!

Paaltjes zijn een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen. Op plaatsen waar fietsers niet bekend zijn. Maar ook paaltjes naast de weg, in de berm en overige wegafsluitingen leiden tot aanrijdingen.

Vaak merkt de fietser een paaltje te laat of helemaal niet op door de onopvallende kleur van het paaltje, het ontbreken van een inleidende markering of doordat het zicht er op door andere fietsers wordt ontnomen.

In vergelijking tot andere oorzaken van éénzijdige ongevallen draagt de wegbeheerder bij paaltjes een extra verantwoordelijkheid.

 

Vonnis

In een vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen – afdeling Antwerpen van 03/06/2014, moest de Politierechter uitspraak doen omtrent een vordering van een fietser die met zijn racefiets in groep van Lier langs het Netekanaal in de richting van Viersel reed. De fietser kwam ten val over een uitstulping over het wegdek, meer in bijzonder een verankeringspunt om een paaltje in te plaatsen. Het slachtoffer – fietser dagvaardde Waterwegen en Zeekaneel NV als beheerder van het jaagpad om vergoeding van zijn schade te bekomen.

 

Rechter wijst af

De rechter wijst hem af omwille van de volgende redenen:

* er kan aan partij Waterwegen en Zeekanaal NV geen fout verweten worden in de zin van artikel 1382 B.W.
* om een gebrek aan te tonen moet eiser niet bewijzen dat hij gevallen is maar hij dient aan te tonen dat het jaagpad een abnormaal kenmerk vertoont dat van aard is om aan derden schade te veroorzaken, en dat hij daardoor schade heeft geleden
* de aanwezigheid van paaltjes en/of hun verankeringspunt is een eigenschap van het jaagpad en is gebonden aan de hoofdbestemming van het jaagpad als exploitatieweg
* het is dan ook geen abnormaal kenmerk van een jaagpad

Voorzichtig zijn!

Dubbele voorzichtigheid is aldus geboden!
In het bewuste vonnis maakt de Politierechter ook een zeer fijne analyse wat een jaagpad exact is en hoe fietsers zich op dit jaagpad moeten gedragen… voer voor een volgend artikel.

17/04/2019