Nieuwsflash wegcode

Vrijdag 31/05/2019 treden een aantal nieuwe verkeersregels in voege.

Fietsongeval.be zet deze even kort samengevat op een rij:

 

  • auto’s die buiten de bebouwde kom fietsers passeren, moeten een zijdelingse afstand houden van minstens 1,5 meter (voorheen 1 meter)
  • speed pedelecs mogen binnen de bebouwde kom met 2 naast elkaar rijden (voordien verboden)
  • gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps, mogen een gelimiteerde snelheid van 25 km/uur voeren (voorheen 18 km/uur)
  • kinderen tot 10 jaar mogen met hun fiets op het voetpad rijden (voorheen 9 jaar)
  • het principe van ‘vierkant groen’ wordt ingevoerd (fietsers mogen tegelijk uit alle richtingen oversteken)
  • bakfietsen van minder dan 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen zodat zij nu ook vroegere verboden zones mogen betreden (o.a. voetgangerszone en 1richtingsstraten)
  • voetgangers moeten oversteken via een zebrapad inzoverre dat 20 meter binnen hun bereik ligt (voorheen 30 meter)

Toelichting voor verenigingen & bedrijven 

Deze en andere specifieke verkeersregels worden in geanimeerde sessies aangeboden aan fietsverenigingen om hun leden weerbaar in het verkeer te maken tegen de overvloed aan weggebruikers, en waarvan sommigen het niet zo nauw nemen.

Voor bedrijven verwijzen we graag naar www.vpaf.be waarvan Fietsongeval.be een geprivilegieerde partner is.

Dank aan Dirk Gabriels van de Stichting Vlaamse Verkeerskunde om voor onze organisatie de aangepaste regels in korte samenvatting over te maken.  

28/05/2019