Opgepast met schuldbekentenis!

Is het je ook al overkomen? Je bent het slachtoffer van een fietsongeval, er is geen betwisting mogelijk en de verantwoordelijke ondertekent een schuldbekentenis. Geen probleem… dat dacht je.  

Zo’n verklaring heeft niet dezelfde bewijskracht als een buitengerechtelijke bekentenis in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Een verzekeringsmaatschappij, zelfs een rechtbank, is niet gebonden door zo’n erkenning van aansprakelijkheid. Wel kan ze een ‘bewijsmatige relevantie’ hebben die, gekoppeld aan andere concrete elementen van het ongeval, een fout in hoofde van de verantwoordelijke rechtvaardigen zodat deze de schade moet betalen.

(Pol. Hasselt, 23 april 2009, onuitgegeven)

Ook de Politierechter te Turnhout oordeelde in een fietsongeval dat 'een sympathiebetuiging post factum met excuses geen schulderkenning is als dusdanig maar toch duidt op een inzicht dat hij (verantwoordelijke fietser) niet vreemd was aan de concrete dynamiek van het gebeuren; nu collusie noch kwade trouw verondersteld wordt, kan met aanneming van voldoende bepaalde, gewichtige en onderling overeenstemmende vermoedens (artikel 1353 B.W.) het fietsongevalsgebeuren zoals weergegeven door eiser (fietser/slachtoffer), als met de werkelijkheid strokend worden weerhouden'.

(Pol. Turnhout, 3 juni 2014, onuitgegeven)

Zorg dus steeds voor voldoende bewijsmateriaal!

23/04/2019