Over honden, katten en fazanten

Aanleiding tot dit arrest waren honden die met hoge snelheid op een dame toeliepen. De dame in kwestie trachtte zich te beschermen door over een omheining te springen. Door de hoogte van de omheining en de scherpe rand kwetste zij zich.

Het Hof oordeelde, opdat het vermoeden van aansprakelijkheid van artikel 1385 BW van toepassing is, het voldoende is dat er schade werd berokkend door het gedrag van het dier waarover de persoon die vermoed wordt aansprakelijk te zijn de bewaking had.

Het is niet vereist dat er een rechtstreeks contact is geweest tussen het slachtoffer en het dier:  wel is vereist dat het dier een actieve rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de schade.
De dame in kwestie had dus recht op een vergoeding voor de haar toegebrachte schade.

Interessant arrest! Want hoe vaak gebeurt het niet dat bijvoorbeeld ‘waakhonden’ die vrij op een erf rondlopen, vervaarlijk fietsers achterna hollen die dan in snelheid trachten te ontkomen.

Een gebeurlijke valpartij - om welke oorzaak ook - zou aldus tot de beoordeling van aansprakelijkheid in hoofde van de bewaker kunnen leiden.

05/10/2020