Rechter wijst eis wegens slecht wegdek af

Y kwam ten val en X kon hem niet meer ontwijken.  Hij kwam ook ten val met ernstige kwetsuren tot gevolg. 

Fietser X oordeelde de gemeente, waar het ongeval gebeurde, te dagvaarden wegens inbreuk op art.1384,alinea 1 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade die men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die veroorzaakt wordt van zaken die men onder zijn bewaring heeft.
Ook riep men art.135 nieuwe Gemeentewet in, nl. dat de gemeente dient te zorgen voor de veiligheid van de wegen binnen het gemeentelijk grondgebied.
Fietser X betrok fietser Y niet in de procedure.

De rechter oordeelde dat de gemeente zich niet schuldig had gemaakt aan inbreuk aan beide voornoemde artikelen. Hij oordeelde het wegdek als niet-abnormaal en aldus als niet-gevaarlijk.

De rechter liet zich inspireren door de vaststellingen van de verbalisanten die in hun pv stelden dat "het wegdek en het fietspad in slechte staat was" + "verzakking van het wegdek" op de schets.
Hieruit concludeerde de rechter dat omtrent de put niets geweten is (diepte, breedte en lengte) en men bovendien niet mag verwachten dat een wegdek er zo effen als een spiegel zou bijliggen.

Later bijgebrachte foto's en getuigenverklaringen omtrent de staat van het wegdek en de put zelve, negeerde de rechter ingevolge 'niet voorgebracht in de onverdachte en nuttige periode van het ongeval'.

Uit dit vonnis blijkt nogmaals - het weze en blijft herhaald - de belangrijkheid van de 1ste vaststellingen, het aanleggen van een gestoffeerd dossier met elementen van het eerste uur.
Fietsongeval.be verwijst hiervoor naar de tips na fietsongeval op de site.

13/04/2018