Verkeersagressie, wat nu?!

Indien je in zulke benarde situatie terecht komt, is je eerste bekommernis om zelf rustig en beleefd te blijven, want reactie leidt meestal tot fellere reactie.

Indien het echt uit de hand loopt en je het slachtoffer wordt van fysiek geweld is het zeer belangrijk om:

  • onmiddellijk (geen tijdspanne overslaan) aangifte te doen bij de politie of bijstand ter plaatse te vragen
  • je aan te melden bij je huisdokter of, ingeval van ernstige kwetsuren, je te melden op de spoeddienst van het ziekenhuis;  je vraagt steeds een attest van je kwetsuren
  • je doet aangifte bij je familiale verzekering of verzekering die voorziet in de polis 'slachtoffer van gewelddaden'
  • je raadpleegt een advocaat om het gerechtelijk onderzoek op te volgen
  • indien je geen verzekering hebt, raadpleeg je een advocaat om het gerechtelijk onderzoek op te volgen
  • de Procureur des Konings beoordeelt je dossier en oordeelt of de dader al dan niet vervolgd wordt en zich moet verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, al dan niet met blijvende ongeschiktheid tot gevolg
  • je advocaat doet verder het nodige om zich namens jou burgerlijke partij te stellen voor de correctionele rechtbank, volgt het proces verder op en tracht de verkregen schadevergoeding bij de dader te innen of richt zich naar het Fonds voor slachtoffers van gewelddaden
  • indien je zaak door de Procureur met een "zonder gevolg" geklasseerd werd, zal je advocaat je wegwijs maken omtrent de andere te bewandelen pistes.

Vergeet niet dat je familiale verzekering een polis 'rechtsbijstand' voorziet, zodat je advocaat- en gerechtskosten door hen worden betaald.

13/04/2018