Fietsers en sneeuw/ijsvalpartijen

De winter is in het land: winterpret verzekerd maar ook doffe ellende voor wie met de fiets de weg op moet. Valpartijen en onfortuinlijke uitschuivers zijn schering en inslag.

Maar wie is nu verantwoordelijk wanneer zowel fiets als botten averij oplopen ?

* de aansprakelijkheid van de overheid wordt geregeld volgens artikel 1384, lid 1 BW, oftewel moet aangetoond worden dat het fietspad of de rijbaan 'gebrekkig' is. Het fietspad of de rijbaan moet met een 'abnormaal' kenmerk behept zijn dat van aard is om schade te kunnen veroorzaken bij de fietser.
Bij sneeuw of ijzel - lees wintertoestanden - is dit abnormale karakter moeilijk aan te tonen.

* de wegbeheerder moet ervoor zorgen dat enkel veilige wegen worden aangeboden aan de fietsers, zodat, wanneer men hierin faalt, de aansprakelijkheidsregels van artikel 1382 BW kunnen gelden. Kunnen gelden, want het sneeuw- en ijsvrij maken van bvb. de fietspaden, hangt af van verschillende factoren (budgettaire middelen van de wegbeheerder, de omvangrijkheid van de winterprik,......) die steeds zullen beoordeeld worden of hieruit een verantwoordelijkheid kan afgeleid worden.

* maar de gemeente is ook verplicht om overeenkomstig artikel 135 van de Gemeentewet om de veiligheid op al haar wegen te verzekeren. Ook hier gebeurt een toetsing van de feitelijkheden in functie van mogelijkheden, strooiplan, prioriteiten,.......
* maar ook de mogelijke eigen fout wordt beoordeeld:  was het wel slim om met je fiets die besneeuwde wegen te nemen (uiteraard eist de werkgever je aanwezigheid op het werk, ook al sneeuwt of ijzelt het) ?  Was je zelf voorzichtig genoeg ? Was je fiets aangepast aan het winterweer ? Vertrok je voor, tijdens of na die zware sneeuwbui ? Zo zie je maar dat een winterse valpartij op een beijzeld of besneeuwd fietspad/rijbaan geen vrijgeleide biedt om de overheid/gemeente/wegbeheerder zonder meer aansprakelijk te stellen.
Een beoordeling van meerdere factoren zal volgen om hieruit de verantwoordelijkheid van de ene of de gene vast te leggen. Cruciaal blijft de bewijsvoering, zodat de samenstelling van een gestoffeerd ongevalsdossier onontbeerlijk is (foto's plaatsgesteldheid, ......).


17/04/2019