Fietssnelweg F45 Gent - Kortrijk: Herbronnen!

In een lokale folder, uitgegeven door Oudenaarde, groeiend groene stad, wordt onder de noemer ‘Duurzame Mobiliteit’ met trots medegedeeld: ‘Maak kennis met de F45: het is al enkele jaren de fietssnelweg bij uitstek in West-Vlaanderen’.  
Dit artikel prikkelde de interesse van Marc Peeters van Fietsongeval.be.om een gedeelte van de route (Gent - Kluisbergen) te fietsen en het artikel naar waarde te beoordelen, vooral omdat veelvuldige kritiek de laatste maanden aan de orde was.
Conclusie? Vele ‘werkpunten’ op dringen zich op!

Rol van fietssnelwegen

Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) verbindt woonkernen met zones van tewerkstelling, scholen, enz. en is het wensbeeld voor gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur in het Vlaams Gewest.

Fietssnelwegen vormen hierin de ruggengraat en worden in het Mobiliteitsbesluit van 12/03/2018 gedefinieerd als "potentieel intensief te gebruiken doorgaande fietsroutes tussen steden en attractiepolen die met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur worden uitgerust. De fietssnelweg biedt een aantrekkelijk alternatief voor verplaatsingen met de auto. Op fietssnelwegen, die herkenbaar zijn, kunnen fietsers veilig en comfortabel doorrijden over langere afstanden". 

Wij erkennen dat het in staat stellen en uitbreiden van zulke fietsroutes niet evident is (alleen al het verstedelijkte landschap en het gebrek aan plaats), maar toch is men er wonderwel in geslaagd om van deze routes populaire woon-werkfietstrajecten, met oog voor veiligheid en comfort.

Bevindingen F45

De F45 beantwoordt nochtans niet aan deze verwachtingen.
Rijden door een drukke dorpskern, het meermaals oversteken van gevaarlijke kruispunten, veel te smalle fietsweg en overwoekering van struiken, voorrang van rechts voor fietsers die in praktijk volledig wordt genegeerd, 3x een parkinguitrit van een sportdomein op een afstand van 100 meter, door de modder ploeteren aan een steenbakkerij waardoor je mooie hippe kostuum voor altijd ‘bespat’ is......
Neen, deze F45 nodigt niet uit voor een herhaalde rit, dan liever de Schelde volgen tot in Gent langsheen het jaagpad.

Investeren in veiligheid

Fietssnelwegen (zoals gezegd een fantastisch initiatief) kunnen effectief hun doelstelling waarmaken inzoverre uitgerust conform diezelfde doelstellingen.
Dat er meer geld in de vorm van subsidies wordt gegenereerd voor fietsinvesteringen op gemeentewegen kan enkel toegejuicht worden, maar ontslaat ook de steden en gemeenten niet van hun veiligheidsverplichting. 
Is de fietssnelweg naar veiligheid 'onvoldoende', moeten de wegbeheerders maatregelen nemen, onder welke vorm ook. 
Enkele steden en gemeenten langs deze route (met stip Oudenaarde en Zingem - nu Kruisem), dienen passende interventies te doen om de veiligheid te waarborgen.

Kan deze doelstelling niet gegarandeerd worden, moet men herbronnen over de aanduiding ‘fietssnelweg’ (F) en moet de lokale infrastructuur aanpast worden tot een veilige fietsroute. Hiermee is niets mis.

08/09/2019