#veiligfietsen: correct gebruik van het fietspad blijft problematisch

Voor fietsers is het gebruik van een aangeduid fietspad verplicht. Ofwel door onderbroken witte lijnen ofwel door de verkeersborden D7 (blauw bord met fiets) of D9 (blauw bord met fiets en voetganger naast elkaar).
Fietsers moeten dit fietspad gebruiken in hun rijrichting en het is absoluut verboden een fietspad met de witte onderbroken lijnen in tegenovergestelde richting te gebruiken.

Voor de fietspaden met een verkeersbord D7 en D9 geldt hetzelfde principe al voorziet de wegcode 1 uitzondering nl. ‘wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, fietsers dit niet moeten volgen indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden’.  Over hoe dit te interpreteren, is reeds veel inkt neergeschreven.

Wat wel zeker is: op de steeds drukkere fietspaden wordt incorrect tegenliggend verkeer problematisch, en gaf reeds aanleiding tot zware fietsongevallen.
Gerichte acties van politiediensten stapelen zich op, en beboeten massaal in tegenovergestelde gestelde (verkeerde) richting rijdende fietsers.

Reeds in 2018 hadden verkeersexperten geopperd deze uitgeschreven boetes te betwisten omdat de beboete fietsers meer oog hadden voor de verkeersveiligheid dan de correcte naleving van de verkeersregels.
Zij (de verkeersexperten) oogsten kritiek (vooral door hun functie) maar hadden m.i. gedeeltelijk gelijk.

Waarom een fietser meerdere malen een gevaarlijke rijbaan laten oversteken wanneer je veiliger in tegenovergestelde richting je bestemming kan bereiken = gelijk.

We legden het een politierechter voor die oor had voor deze bijzondere situatie (lees boete afwijzen), maar uiteraard geval per geval individueel te beoordelen.
Iedereen oproepen om te betwisten = ongelijk.

Kortom, blijf op je eigen fietspad totdat de verkeersregels of de politierechtbanken meer duidelijkheid verschaffen over de toepassing van de ‘bijzondere omstandigheden’ of het aspect fietsveiligheid.
Het kan je veel miserie besparen.

Morgen:  fietssuggestiestrook

Deel dit artikel met je fietsvrienden zodat we ook in deze laatste week voor de versoepeling onze ziekenhuizen vrijwaren van fietsslachtoffers 


27/04/2020