#veiligfietsen: de speed pedelec en het fietspad

Fietsongeval.be ontving een mailbericht van Erik H. die verleden week in Antwerpen op de gekende Plantin en Moretuslei door 2 politieagenten tegengehouden werd.
Erik reed met zijn speed pedelec aan een snelheid van 43 km/uur op de rijbaan i.p.v. het fietspad aangegeven door een gebodsbord D9.
Volgens de politie moest hij het fietspad volgen. 
De politieagenten vergissen zich: ik neem hen niets kwalijk, de regelgeving is niet evident. 

Ook voor hen een opfrissing:

  • op een rijbaan waar een snelheid hoger dan 50 km/uur toegelaten is, moeten de speed pedelecers verplicht het fietspad volgen

  •  op een rijbaan waar de maximumsnelheid 50 km/uur is, gelden de volgende regels:

  • bord D7 (blauw bord met fiets): de speed pedelecer mag kiezen (rijbaan of fietspad), maar onderborden kunnen de klasse P (speed pedelec) verplichten of verbieden 

  • bord D9 (blauw bord met fiets en voetgangers naast elkaar): verboden voor speed pedelecs, en verboden onderborden klasse P aan te brengen 

  • bord D10 (blauw bord met voetgangers en fiets onder elkaar): verboden voor speed pedelecs, onderborden voor klasse P verboden aan te brengen

Snelheid

De snelheid op een fietspad wordt niet geregeld maar mijn stelling is om steeds de omgevingssnelheid te respecteren (50 km/uur of 30km/uur in zone30), maar altijd een aangepaste snelheid te voeren.

Wat de onderborden betreft, hou er rekening mee dat speed pedelecs op jaagpaden verboden zijn tenzij het onderbord de klasse P toelaat, maar met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Deel deze tip om fietsongevallen te vermijden en de nog steeds uitpuilende ziekenhuizen van fietsslachtoffers te ontlasten.

Morgen: de bijzondere voorrangsregels voor regels voor fietsers


 

15/04/2020