#veiligfietsen: fietsen en tramsporen

De situatie komt je ongetwijfeld bekend voor:  een rij auto’s in file, geen plaats voor de fietser om op de een of andere manier deze file te passeren. En dus biedt de trambedding een veilig alternatief.
Of nog duidelijker: de tramsporen lopen over de rijbaan waar auto’s en fietsers rijden.

Maar wat als een tram achter je nadert?

Art. 12.1 van de wegcode bepaalt dat ‘elke weggebruiker voorrang moet verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen’.
In feite zou je als fietser (en bij uitbreiding auto’s, vrachtwagens,...) de tram moeten doorlaten en zo snel mogelijk de sporen verlaten, voor zover dit uiteraard op een veilige manier kan gebeuren en zonder daarbij de verkeersregels te overtreden.
De vraag rijst of dergelijke draagwijdte wel de bedoeling was van de wetgever want in de praktijk is het quasi onbegonnen werk om van je normaal traject af te wijken.

Opgejaagd gevoel

Het is voor een fietser geen aangenaam gevoel om op korte afstand op de hielen gezeten te worden door een tram, en al zeker niet wanneer de gehaaste trambestuurder zijn/haar vrije doorgang opeist door constant te bellen, waardoor je als fietser gelijkgesteld wordt met opgejaagd wild.

Kan je ergens op een veilige manier deze tram doorgang verlenen, doe dit dan om al te nerveuze situaties te vermijden.  Lukt deze veilige ‘aftocht’ niet, zal de trambestuurder even op zijn/haar gebruikelijke honger moeten zitten om jou als fietser veilig zijn weg te laten verderzetten.


Deel deze tip met je fietsvrienden om de opnieuw stijgende ziekenhuisopnames met Corona-patiënten niet nog meer aan te zwengelen met fietsslachtoffers.


Dit was de laatste fietstip van vele weken intensief schrijven.

Morgen schrijf ik als fietser/advocaat mijn ervaringen neer over bijna 7 weken dagelijks fietsen in Covid-19-tijden, het wel en wee, dromen van een hertekend landschap en uiteraard kritische bedenkingen.

29/04/2020