#veiligfietsen: fietsers en paarden

Ook ruiters zijn weggebruikers en dienen dus te beschikken over de nodige rijvaardigheid en lichamelijke geschiktheid om hun paard in de hand te houden om ongevallen te vermijden.

Waar let je op?

Fietsers hebben dan weer een plicht tot voorzichtigheid, zeker wanneer je een (nerveus) paard nadert. Tout court zijn paarden gevoelig voor fietsbellen (niet vertrouwd met mechanische toestellen), en is het dus verstandiger even vooraf met niet te luide stem je komst aan te kondigen, indien mogelijk.

Nader je een paard, alleen of in een peloton fietsers, realiseer dat het gezichtsveld van een paard quasi 360 graden bedraagt zodat het jullie ook langs achter ziet aankomen.
Dus stevig vaart minderen, het paard ruimte geven en zeer voorzichtig voorbijsteken.
Hetzelfde principe kan gehanteerd worden wanneer een ruiter je tegemoet komt.

Niet laten schrikken

Zo oordeelde de politierechtbank te Antwerpen eind december 2018 (in een zaak waarbij een groep fietsers een paard voorbijreed dat plots - uit paniek - dwars de rijbaan blokkeerde waardoor enkele fietsers ten val kwamen) dat ‘indien een dergelijke groep tegen een snelheid van 25 km/uur rakelings langs een paard scheert, het abnormaal zou zijn mocht dit paard niet schrikken.  Het peloton heeft door zijn rijgedrag het paard doen schrikken en dit was een volstrekt voorzienbare, zelfs een bijna noodzakelijke reactie van het paard’.  De schade-eis van de fietser werd afgewezen. 

Al dient onmiddellijk gezegd - ter info - dat de bewuste politierechter wielertoeristen niet genegen is en dit meermaals in vonnissen met soms niet terzake dienende argumenten heeft aangegeven (in feite een vooringenomenheid).

De boodschap (ook al vallen we in herhaling) blijft dat voorzichtigheid troef is.

Morgen:  met smartphone op de fiets 

07/04/2020