#veiligfietsen: geflitst op de fiets

Er bestaat dus een reglementaire mogelijkheid om de maximumsnelheid op een fietspad aan te duiden (zie artikel van gisteren).
De vraag rijst natuurlijk hoe en op welke wijze je dit gaat controleren.

Snelheid meten:metalen vlak nodig

Voor fietsen (zelfs deze met hulpmotor) en gemotoriseerde rijwielen is dit onmogelijk.
De snelheid meten van bijvoorbeeld een racefiets is aldus technisch niet werkbaar.
De snelheid van speed pedelecs is daarentegen wel meetbaar!
Alles heeft te maken met het werkingsprincipe van een radar waarmee vele snelheidsmetingen gebeuren, nl. het Doppler-effect, genoemd naar een Oostenrijkse natuurkundige en gestoeld op de verandering van de golflengte van geluid of licht (o.a. een speed gun). 
Om een snelheid te kunnen meten, moet het voertuig waarvan de snelheid wordt gemeten beschikken over een metalen vlak van ongeveer 10 x 10 cm waarop de radarstralen kunnen worden weerkaatst.

De nummerplaat van een speed pedelec of een bromfiets voldoet aan deze voorwaarden, waardoor hun snelheid perfect kan bepaald worden.  Zij zijn verwittigd! Andere weggebruikers van een fietspad gebruiken hun gezond verstand.


Deel dit artikel met je fietsvrienden om ons ziekenhuispersoneel niet te belasten met fietsslachtoffers.

Morgen:  handhaving op een verkeerde manier 

 

 

01/04/2020