#veiligfietsen: inhalen

Een fietser of groep fietsers inhalen, gebeurt volgens de principes van art. 16 van de wegcode,  ongeacht het inhalen gebeurt op de rijbaan, het fietspad of het jaagpad.

 

De te volgen regels zijn duidelijk:

  • het moet veilig gebeuren = zonder gevaar voor de andere fietsers 
  • de weg moet naar voren toe vrij zijn en een achterliggende fietser mag deze inhaalbeweging niet aangevat hebben 
  • na het inhalen je plaats terug innemen 
  • alles moet gebeuren in een korte tijdspanne 
  • het voornemen tot inhalen kenbaar maken, indien mogelijk, door een teken met de arm
  • het inhalen gebeurt LINKS

Rechts inhalen

Rechts inhalen is dus uit den boze (uitgezonderd een fietser die links afslaat of gaat parkeren) en legt een grote verantwoordelijkheid in hoofde van de inhaler bloot.

Zo oordeelde de politierechtbank te Antwerpen dat in volle finale van een officiële wielerwedstrijd een deelnemer-coureur in fout was door de wagen van de koersdirecteur rechts voorbij te steken.

Tijdens dit inhaalmanoeuvre van de coureur, en dus gelijktijdig, moest de wagen naar rechts uit te wijken voor een obstakel/wegversmalling.

D.w.z. dat de coureur zijn eigen schade moest bekostigen.


Mag je dan ook geen stilstaande wagens die in file staan of voor het rode licht staan te wachten langs rechts voorbijsteken ?

Deze vraag beantwoorden we de volgende dagen in een van de vele tips.

 

Morgen:  de snelheid op een jaagpad 

28/03/2020