#veiligfietsen: kapotte occasie-fiets en je geld recupereren

Bij mountainbikes en racefietsen slaat bij een valpartij het stuur vaak tegen het frame waardoor er in de bovenbuis een beschadiging, scheur of gat ontstaat. Bij alle frames kunnen dus beschadigingen ontstaan door valpartijen, opspattende stenen, een slecht afgestelde achterderailleur die in de spaken slaat en daarbij de achtervork raakt.
Ook carbonwielen ontsnappen hieraan niet.
Alles moeilijk waar te nemen, en wat als je door zulk gebrek valt? Al hoeft het niet zo’n vaart te lopen, je ontdekt het euvel zelf en wat nu ? Hoe ga je je geld recupereren ?

Van een particulier gekocht

Heb je de occasie-fiets gekocht van een particulier, dan gelden de regels van het gemeen recht inzake koop/verkoop m.b.t. de niet-conforme levering (art. 1604 BW) en deze van de verborgen gebreken (artt. 1641 e.v. BW);  in deze optiek ben je geen consument en moet je zelf het bewijs van de ‘gebrekkige fiets’ aanleveren, wat dus niet evident is en vaak op een sisser uitdraait.

Van een fietshandelaar gekocht

Heb je hem gekocht van een fietshandelaar, dan gelden de regels van de consumentenverkoop (artt. 1649bis - 1649octies BW);  hierdoor ben je als koper veel beter beschermd ingevolge de ingebouwde garanties.

Tip:  koop je fiets van een professional, het bespaart je veel kopzorgen, en vooral, vriendschappen blijven onaangeroerd.  Want maak het maar mee, een fiets overkopen van je beste vriend en dan tot de constatering komen (zelfs te goeder trouw) dat deze behept is met een gebrek.....


Morgen: speed pedelec: op het fietspad of niet?


14/04/2020