#veiligfietsen: kruisen

Principes van kruisen

Wanneer je tegemoetkomende fietsers of voertuigen tegenkomt, zal je deze ‘kruisen’ (passeren).
Dit ‘kruisen’ wordt algemeen geregeld in art. 15 van de wegcode.
De belangrijkste principes vervat in art. 15, en dus ook voor fietsers, zijn:

  •  het kruisen gebeurt rechts
  • bij het kruisen moet je een voldoende zijdelingse afstand laten, en zo nodig, naar rechts uitwijken

Een mooi voorbeeld is het uitwijken naar rechts op een landbouwweg voor een tractor.

Speed Pedelecs

Bovendien zijn er voor fietsers bijzondere regels die we terugvinden in art. 43.2 van de wegcode:
‘De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig’.  Deze regel, voorheen alleen voor fietsers, werd dus recent uitgebreid naar speed pedelecs.

Naast elkaar op het fietspad? 

En wat op het fietspad, want hier mogen fietsers met zoveel naast elkaar rijden als mogelijk of er plaats is ?
Ook hier biedt art. 43.2 wegcode soelaas: ‘De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers’.
En dus zal men bij tegemoetkomende fietsers op het fietspad weer moeten terugvallen op art. 15, met name kruisen volgens de geëigende principes.

Morgen:  fietsen op een rotonde 

28/03/2020