#veiligfietsen: rechtsaf vrij voor fietsers

Eind 2019 werden in Brugge de eerste verkeerslichten geïnstalleerd die fietsers toelaten rechts af te slaan bij rood licht. Met mondjesmaat zal de rest van Vlaanderen volgen.
De wegcode heeft dit nieuw type verkeerslicht ingevoerd waarbij een vierde licht wordt toegevoegd onder het rode, oranje en groene: een fietslogo en een pijltje.
Bij oranje-knippering mogen fietsers door het rood rechtsaf of rechtdoor fietsen.
Bij de installering van dergelijke verkeerslichten zal de verkeersveiligheid voor fietsers primeren bijvoorbeeld wanneer je als fietser bij het rechts afslaan meteen op een fietspad terechtkomt of in een zone 30.

De komende maanden wordt werk gemaakt van nieuwe inplantingen, hoofdzakelijk in Oost en West Vlaanderen.
Wie het ‘rechtdoor vrij voor fietsers’ wenst te beproeven na Corona-tijden, moet o.a. naar Oostkamp en Blankenberge.
Maar opgelet: d
e nieuwe verkeerslichten die uitgerust zijn met dit nieuwe vierde licht, geven fietsers geen voorrang;  zij moeten voorrang geven aan andere bestuurders en voetgangers.

Fietsslachtoffers uitsluiten blijft onze bekommernis, en deel deze fietstip dus met je fietsvrienden.

Maandag:  correct gebruik fietspad blijft problematisch 

24/04/2020