#veiligfietsen: verzekering voor e-bike en speed pedelec


Er huist bij e-bikers en speed pedelecers veel onwetendheid of ze nu wel of niet een verzekering moeten afsluiten, en zo ja, welke verzekering.

Sinds 2 mei 2019 is de WAM aangepast (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en stelt art. 2bis ‘zijn  niet onderworpen  aan de verzekeringsplicht de motorrijtuigen die door de mechanische kracht 25 km/uur niet overschrijden’ (samengevat).

De mechanische kracht heeft betrekking op de zogenaamde garageknop, de mate waarin het voertuig autonoom kan bewegen. 

 

Geen enkele elektrische fiets - dus ook geen speed pedelec - kan autonoom sneller dan 25 km/uur zodat geen enkele elektrische fiets verzekerd moet zijn.

 

Concreet verzekering of niet:

  • een e-bike zonder trapondersteuning die maximaal 25 km/uur haalt  = geen verzekering 
  • een e-bike met trapondersteuning die maximaal 25 km/uur haalt = geen verzekering 
  • e-bikes die zonder trapondersteuning harder kan rijden dan 25 km/uur = verplichte verzekering 
  • een speed pedelec met trapondersteuning tot maximaal 45 km/uur = geen verzekering 
  • een speed pedelec die zonder trapondersteuning 25 km/uur haalt = geen verzekering 
  • een speed pedelec die zonder trapondersteuning 45 km/uur haalt = verplichte verzekering 

Met verplichte verzekering wordt bedoeld een verzekering BA.

 

Vrijwillig verzekeren

Wanneer er geen verplichte verzekeringsplicht is, kan elke weggebruiker er uiteraard vrijwillig voor kiezen om toch een verzekering af te sluiten waarbij de familiale verzekering de meest voor de hand liggende is (inclusief uitgebreide rechtsbijstand).

 

Wie zijn e-bike of speed pedelec tuned zodat veel hogere snelheden kunnen gehaald worden, moet er zich van bewust zijn dat hij/zij een zeer groot risico neemt (geen tussenkomst verzekering), benevens de strafrechtelijke vervolging.

 

Deze tip werd aangereikt en in co-productie samengesteld met collega en fervent fietster advocaat Ellen De Hollander

Deel deze tip met je fietsvrienden.

 

Morgen: in groep veilig een rijbaan oversteken 


 

21/04/2020